‘De vrijheid om geen mondkapje te dragen is geen vrijheid’

We blijven ons in Nederland verzetten tegen het dragen van mondkapjes en vinden dat een feestje wel weer moet kunnen. We leven immers in een vrij land. De in Genua wonende schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer legt in HP/De Tijd uit waarom dat onzin is.

"Wie, zoals veruit de meesten van ons, gezegend of gedoemd is om samen te leven met medemensen, moet vrijheid definiëren als een balans tussen de eigen vrijheid en de vrijheid van de ander. Vrijheid in een samenleving is een collectieve vrijheid, waaraan de individuele vrijheid concessies moet doen. Je offert iets van de eigen vrijheid op omwille van de anderen, omdat je op die manier kunt verwachten dat de anderen hetzelfde doen om jou jouw vrijheid te gunnen."

"Veel mensen in Nederland, die naar eigen zeggen helemaal klaar zijn met het virus, beschouwen de overheid als een tiran die het volk zijn vrijheid afneemt door het te onderwerpen aan haar willekeur van maatregelen om besmetting tegen te gaan. De denkfout die zij maken, is dat zij hun individuele vrijheid verabsoluteren en de collectieve vrijheid uit het oog verliezen."

"Mensen die denken dat zij kunnen doen wat zij willen en die geen rekening meer wensen te houden met besmettingsgevaar, vormen de werkelijke inperking van onze vrijheid. Hun gedrag kan anderen schaden, omdat zij door toedoen van dat gedrag besmet kunnen raken."

"De vrijheid om geen mondkapje te dragen is geen vrijheid. De vrijheid om feest te gaan vieren met zijn allen omdat we wel klaar zijn met dat virus, is geen vrijheid. De vrijheid om nu op vakantie te gaan naar het buitenland, is geen vrijheid. Mensen die deze vrijheden voor zichzelf opeisen, beperken de vrijheid van anderen. Hun gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel ondermijnt de vrijheid van ons allemaal."

Lees hier (tegen betaling) de hele column.

Bron(nen):   HP/De Tijd (€)