Wapendepot aan huis

De Franse politie heeft deze week een wapendepot ontdekt. De gevonden wapens wegen samen ongeveer tien ton. Vindplaats: het woonhuis van een voormalige militair.
De spectaculaire vondst vond plaats in de Ain, niet ver van het stadje Bourg-en-Bresse. Het ging om wapens, munitie en mijnen - in grote hoeveelheden - die door het hele woonhuis lagen verspreid.
In de woonkamer, in de kelder, in de kinderkamers; overal zijn ze aangetroffen. In een enkel geval betrof het oude wapens die een verzamelaar graag zou bezitten, maar in de meeste gevallen ging het om wapens die onmiddellijk gebruikt kunnen worden. De vraag is of het hier een ordinaire wapenhandelaar betreft.
De politie kwam over de vloer, omdat er klachten waren over spanningen in het gezin, waarbij gevreesd werd voor de veiligheid van de moeder en kinderen.
Of het hier om een verzamelaar of een handelaar gaat, is dus nog niet duidelijk.  Wel is de voormalige marineman (44 jaar) gevangen genomen, in afwachting van nader onderzoek. En van mogelijke gevangenschap van maximaal vijf jaar.

Bron(nen):   Le Nouvel Observateur