Rutte voorziet geen grote bezuinigingen of lastenverzwaringen

Het kabinet zal de komende twee weken bij de onderhandelingen over een nieuwe begroting voor volgend jaar niet aansturen op grootscheepse bezuinigingen of lastenverzwaringen. "Dat staat niet bovenaan het lijstje", aldus minister-president Mark Rutte tijdens zijn persconferentie na afloop van de eerste ministerraad na het zomerreces.

"Je ziet dat de economie echt een behoorlijke dreun krijgt door corona", zei Rutte. "Ook de impact op de werkgelegenheid is groot." Juist nu betaalt de begrotingsdiscipline van de afgelopen jaren zich volgens de premier uit. Daardoor is het mogelijk "heel fors te investeren" in de economie. Dat is de afgelopen maanden op grote schaal gebeurd met noodpakketten om bedrijven overeind te houden en banen te redden.

"We gaan een begroting proberen te maken die toekomstbestendig is maar ook probeert om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat de economie nu vraagt", aldus Rutte. Daarbij wordt ook "heel precies" nagedacht over welke steun nog nodig is als het huidige pakket steunmaatregelen voor het bedrijfsleven afloopt. Of er een derde pakket komt wilde hij nog niet zeggen. "In ieder geval kan het denk ik niet afgelopen zijn."

Rutte stelt wel vast dat een aantal sectoren voorzichtig de draad weer oppakken, en dat het vertrouwen daar weer toeneemt. "Het is echt nog niet goed, maar we staan er op dit moment anders voor dan laten we zeggen een of twee maanden geleden." Dat blijkt volgens de premier ook uit dat van het tweede noodpakket minder gebruik is gemaakt dan van het eerste.