Schoolleiders maken zich zorgen over lessen en leraren

Schoolleiders maken zich zorgen over de lessen tijdens het schooljaar dat net is begonnen. Ze vragen zich af of ze wel genoeg leraren hebben om in te zetten, hoe ze zich aan de coronarichtlijnen van de overheid moeten houden en of stages door kunnen gaan. Ook zijn ze bezorgd of het wel gaat lukken om de achterstanden in te lopen die zijn ontstaan toen het onderwijs stillag tijdens de coronacrisis in het voorjaar.

De Inspectie van het Onderwijs heeft eind juni en begin juli gesproken met 898 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden. De bevindingen zijn woensdag naar buiten gebracht. Volgens de inspectie moet de onderwijswereld het komende schooljaar in de gaten houten welke achterstanden zijn ontstaan. Volgens de schoolleiders nemen op sommige plekken de verschillen tussen leerlingen toe. Leraren moeten daar nu al op letten en de verschillen aanpakken, voor de achterstand structureel wordt.

De schoolleiders zeiden ook tegen de onderwijsinspectie dat ze willen doorgaan met onlinelessen, videobellen en instructievideo's.

Alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland gingen op 16 maart dicht. Leerlingen bleven thuis en kregen online les. In mei gingen de basisscholen weer deels open en in juni volledig. In juli gingen de middelbare scholen ook weer met halve klassen van start. Sinds het begin van dit schooljaar zijn de klassen weer volledig bij elkaar.