Minder importbruiden door inkomenseis

Het aantal 'importbruiden' dat naar Nederland komt is flink gedaald, sinds eind 2004 van de partner in Nederland wordt geëist dat die ten minste 120 procent van het minimumloon verdient. 'Strijd tegen importbruiden werkt', concludeertt De Volkskrant.
In het eerste half jaar na de invoering is het aantal huwelijkspartners dat naar Nederland komt met 37 procent gedaald. De daling heeft daarna aangehouden. Het betekent dat 'vele duizenden vreemdelingen de toegang tot Nederland is ontzegd', zo blijkt uit een studie van het WODC en het INDIAC. De onderzoekers concluderen dat migratie is af remmen door politieke keuzes maken, zonder dat daarbij internationale verdragen worden geschonden.
Minister Rita Verdonk voerde naast een inkomenseis, ook een leeftijdseis - 21 jaar - in voor de partner die naar Nederland komt. Die horde blijkt nauwelijks te knellen. Het is met name de inkomenseis die huwelijksmigratie afremt. Vooral Turken, Marokkanen en Surinamers krijgen minder vaak een verblijfsvergunning.
De vraag is nog wel inhoeverre bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse Nederlanders onder druk van de maatregelen, nu eerder op zoek gaan naar een huwelijkspartner in Nederland. Stof voor een volgend onderzoek.

Bron: de Volkskrant