RIVM-experts over corona in najaar: “Infectieziekten komen vaak in golven. Dat hoort er nu eenmaal bij”

Een tweede coronagolf in de zomer lijkt afgewend, maar het gevreesde najaar moet nog beginnen. Of we een nieuwe golf van besmettingen dan weten te voorkomen, hangt vooral van onszelf af, zeggen RIVM-experts Jaap van Dissel en Jacco Wallinga in een interview met de NOS.

Bron- en contactonderzoek
Als het ijs gaat kraken, moet je een stap terugdoen, zei het RIVM in juni. Feitelijk is dat als het reproductiegetal R boven de 1 uitkomt. Goed bron- en contactonderzoek helpt de R onder controle te houden. Van Dissel: "Jacco heeft uitgerekend dat bron- en contactonderzoek in staat is de R met 0,2 of 0,3 omlaag te brengen. Dat is het effect. Dat die nu op de 1 zit, kan betekenen dat het bron- en contactonderzoek op dit moment heel effectief is, en dat we zonder dat onderzoek, vanwege ons gedrag en de versoepelingen, op een R zouden uitkomen die ruim boven de 1 zou zitten. Dat kunnen we niet apart bepalen."

Jongeren
Over de besmettelijkheid van jongeren zegt Van Dissel. "Onder de twintig, of beter de zestien, zien we in de serologische data dat het aantal besmettingen ook duidelijk lager is. Dat zou kunnen betekenen dat die groep minder bevattelijk is of minder reageert op het virus. Dat is belangrijk, dat heeft ook geleid tot ons advies met betrekking tot social distancing in die groep. Om wat voor reden dan ook, want dat begrijpen we nog niet."

Maar het verder versoepelen van maatregelen is niet direct aan de orde. "Wat het cafébezoek van twintiger en dertigers betreft: we hebben dat al versoepeld. Maar wat je helaas niet weet, daarom zijn we daar voorzichtig mee, is wat er gebeurt als je dat helemaal zou loslaten. Dan kan het best zijn dat het in die groep zoveel toeneemt, dat het ook weer in de andere groepen gaat toenemen."

Tweede golf
Dat het virus oplaait in het najaar is niet gezegd. Wallinga: "Dat weten wij niet. Wat we eerder hebben gezegd over een tweede golf: we doen er alles aan om te zorgen dat die zo klein mogelijk is. We weten van infectieziekten nou eenmaal dat als ze komen, ze vaak in golven komen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar er is niet een soort natuurwet die voorspelt dat er een enorme golf op ons af gaat komen. Dat hebben we zelf in de hand. Bepalend is het gedrag van de mensen: hoe iedereen zich aan de genomen maatregelen houdt."