Groep belangrijke experts spreekt Jaap van Dissel tegen: Mondkapjes wel nodig

Mondkapjes zijn wél nodig om de tweede coronagolf in te dammen. Dat zegt een groep experts van het Red Team. Roel Coutinho, oud-directeur van het RIVM staat achter het advies. Ook de voorzitters van de Veiligheidsregio's steunen het team.

De groep, die onder meer bestaat uit microbioloog Armish Baidjoe, gezondheidseconoom Xander Koolman, wiskundige Bert Slagter en oud-toezichthouder Wim Schellekens, zegt dat een mondkapjesplicht onderdeel moet zijn van het coronabeleid en wijst naar ons omringende landen waar die plicht wel geldt in de openbare ruimte en de horeca. 'Mondneusmaskers dempen de verspreiding en hebben een belangrijke signaalfunctie: eigenschappen die er nu toe doen', schrijven ze.

Het RIVM, bij monde van Jaap van Dissel, blijft echter volhouden dat mondkapjes nutteloos zijn. In Nederland zijn ze momenteel enkel verplicht in het openbaar vervoer. Mondkapjes zouden tot schijnveiligheid leiden, aldus 's lands belangrijkste viroloog, maar er zijn aanwijzingen dat het tegendeel waar is: ze leiden er juist toe dat mensen eraan herinnerd worden dat ze moeten opletten.

Bron(nen):   RTL Nieuws