Te vroeg geboren

In de Verenigde Staten is felle kritiek geuit op de Nederlandse praktijk om zeer vroeg geboren baby’s een natuurlijke dood te laten sterven. Maar het alternatief – kost wat kost proberen zeer zwakke zuigelingen in leven te houden – gaat ook gepaard veel problemen en grote tragiek, zo blijkt uit een nieuw boek van de schrijfster Vicki Forman.
Forman vertelt in haar boek "Dit prachtige leven: herinneringen aan een prematuur moederschap" hoe ze na jaren van moeizame vruchtbaarheidsbehandelingen eindelijk zwanger raakte, van een tweeling nog wel, die echter al na 23 weken werd geboren. De jongen en het meisje wogen ieder een pond. Forman meende dat haar kinderen het recht hadden te sterven, maar de dokters waren dat niet meer haar eens.
De medici kozen voor behandelen. Desondanks overleed het meisje – Ellie – na vier dagen. De zwaar gehandicapte jongen – Evan – stierf kort voor zijn achtste verjaardag, tamelijk onverwacht. Het boek roept moeilijke vragen op, schrijft Salon, over ethische kwesties die verband houden met vruchtbaarheidsbehandelingen en met de rechten van ouders versus de verantwoordelijkheden van dokters. Salon publiceert een interview met de schrijfster dat veel Amerikanen ervan zal overtuigen dat het veroordelen van de Nederlandse praktijk wel erg simpel is.

Bron(nen):   Salon