Kippenmoord & verduistering hulpgelden – met dank aan minister Koenders

Enkele weken geleden baarde het tv-programma Carte Blanche in Zuid-Afrika veel opzien. Het onderzoeksteam van het programma toonde hoe wekelijks  70.000 eendags kuikens (mannetjes) werden vernietigd, omdat ze geen eieren leggen en dus van geen betekenis waren. De kuikens werden door één van de grootste kippenproducenten van het land, Boskop Layer Chicks (eigendom van de heer Jan Serfontein) niet vergast of door de schredder gehaald (de gebruikelijke en 'humane' manier), maar in een oude cementput gegooid, waar ze gewoon dood lagen te gaan - een proces dat soms wel vijf dagen duurde.

Serfontein wacht nu een aanklacht voor negen overtredingen van de Zuidafrikaanse Animal Protection Act.
 
Het programma ontdekte nog iets anders: Serfontein ontving een royale subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uit de pot voor Ontwikkelingssamenwerking (groot 500.000 euro) om allerlei activiteiten van de zwarte bevolking rondom deze farm te stimuleren, het zogenaamde Black Economic Empowerment (BEE).

 Nu Carte Blache had ontdekt hoe Serfontein met zijn kuikens omging, was de nieuwsgierigheid groot naar de uitkomsten van dit hulpprograma om de zwarte bevolking een beter lot te bezorgen, en dat was het onderwerp van de uitzending van zondag 13 september.
 
En wat bleek? 
 
Serfontein heeft de zwarte medewerkers, die zijn ingesloten in een klein dorpje, het leven onmogelijk gemaakt. Ze zijn verstoken van water en electriciteit en van riolering. De zogenaamde eigenaren van het BEE--bedrijf zijn nagenoeg analfabeet en zitten als een soort poppetjes op kantoor, waar Serfontein ze blanco checques laat tekenen. Om zo verzekerd te zijn van de subsidies. De zwarten ontvangen in ruil hiervoor een minimaal salaris. Eén van de zwarte medewerkers is intussen weggestuurd omdat hij te veel vragen stelde. Behalve van Nederlandse zijde ontving Serfontein ook fondsen van de Zuid-Afrikaanse overheid voor de BEE-bedrijven, ongeveer eenzelfde bedrag, zo'n 500.000 euro.
 
De Nederlandse diplomatieke kaste staan lelijk te kijk nu blijkt dat geld - bestemd voor ontwikkelingshulp - in deze zwendel is verdwenen. De vraag is of er nog iets valt terug te vorderen. En wat gaat de Nederlandse partner van Serfontein, Hendrix Genetics, voor stappen ondernemen?

De uitgeschreven tekst van het tv-programma zit achter de eerste link, en heet Boskop.

In de tweede link spreekt de EVD vol trots over bovengenoemd hulppprogramma.

Bron(nen):   Carte Blanche  Economische Voorlichtings Dienst