Eerste grote fusie tussen natuurclubs

De twee grootste particuliere natuurorganisaties van Nederland gaan fuseren. De 12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland verwachten dat de nieuwe organisatie al binnen een paar weken een feit is.Dat bericht Trouw De 12Landschappen waarbij alle provinciale landschappen zijn aangesloten, bezit met een 110.000 hectare het grootste areaal aan Nederlandse natuur in particuliere handen. Landschapsbeheer heeft geen eigen gebied, maar is de grootste vrijwilligersorganisatie in de groene sector. Maar liefst 67.000 Nederlanders werken via deze organisatie in de natuur. De fusie is geen rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen op de natuur, maar heeft er wel mee te maken. Door de fusie kunnen kosten worden gedeeld, zodat meer kan worden gedaan met hetzelfde geld of hetzelfde met minder geld. Verschillende andere natuurclubs zijn ook op zoek naar mogelijkheden om samen te werken. Zo zoeken Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten toenadering en gaan samen hun boswachterswoningen verhuren. Een groot aantal organisaties heeft deze week ook de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) opgericht waarin kennis wordt uitgewisseld. Dit kan een aanzet zijn voor de oprichting van een National Trust, naar Engels voorbeeld, schrijft Trouw

Bron(nen):   Trouw