Een aai of knuffel voor een beter zelfbeeld

Mensen zijn beter in staat om een duurzaam en gezond zelfbeeld te ontwikkelen als ze vaak liefdevol worden aangeraakt. Liefdevolle aanrakingen vinden meestal plaats tussen partners of tussen moeder en kind. Uit eerder onderzoek bleek al dat deze aanrakingen positieve emoties oproepen en gevoelens van angst verminderen. Nieuw onderzoek laat zien dat door een warme knuffel de hersenen een beter begrip krijgen van het lichaam en daardoor ook een gezonder zelfbeeld ontwikkelen. Tijdens het onderzoek ondergingen de deelnemers een aantal aanrakingen met een zogenaamde rubberen hand. De rubberen hand beweegt synchroon met de hand van de deelnemers. Zij gaan daardoor geloven dat het hun eigen hand is. De aanrakingen varieerden van langzaam en liefdevol tot kort en neutraal. De korte en neutrale aanrakingen hadden weinig effect, maar de langzame en liefdevolle handbewegingen zorgden voor de positieve gevoelens. Met langzame en liefdevolle bewegingen geloofden de deelnemers bovendien veel sneller dat de rubberen hand hun eigen hand is dan met korte neutrale bewegingen. Deze studie levert nieuw bewijs dat affectieve aanrakingen een belangrijke rol spelen in hoe het brein leert om een mentaal beeld en begrip van het lichaam te vormen. Dit leidt uiteindelijk tot een coherent zelfbeeld. De volgende stap is om te onderzoeken of mensen, die weinig liefdevolle aanrakingen hebben gehad in hun leven gevoeliger zijn voor stoornissen van het zelfbeeld, zoals bijvoorbeeld anorexia.

Bron(nen):   Science Daily