Geen sterkere groei door begrotingsakkoord, wel meer banen en consumptie

Goed nieuws van het CPB voor kabinet en gedoogpartners: het 'herfstakkoord' pakt positief uit voor de economie. De begrotingsafspraken die het kabinet vorige week heeft gemaakt met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP zorgen weliswaar niet voor sterkere groei. Die blijft volgens het Centraal Planbureau ,,vrijwel onveranderd''. Wel zorgt het pakket voor een lichte stijging van de werkgelegenheid en voor een stijging van de consumptie.

Dit staat in cijfers die het CPB donderdag maar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'De maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 hebben per saldo een positief effect op de structurele werkgelegenheid ten opzichte van de stand zoals gepubliceerd in de juniraming 2013. De werkgelegenheidsdaling als gevolg van het in april afgesloten Sociaal Akkoord wordt nagenoeg gecompenseerd. Dit is vooral het gevolg van de lagere zorgtoeslag en lagere werkgeverslasten', schrijft het CPB.