Rechter: Staat hoeft geen strenger klimaatbeleid te eisen van KLM

Het kabinet is niet verplicht strengere klimaatvoorwaarden te verbinden aan de financiële steun voor KLM. De rechtbank in Den Haag heeft alle eisen die Greenpeace daarover had gesteld afgewezen. De milieuorganisatie hoopte via een kort geding voor elkaar te krijgen dat de overheid in ruil voor de miljardenhulp zou vragen om een sterkere afname van de CO2-uitstoot die de luchtvaartmaatschappij veroorzaakt.

Volgens Greenpeace is de overheid hiertoe verplicht, omdat ze alles in het werk moet stellen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Door de noodleningen en -garanties aan KLM krijgt de overheid nu de kans om eisen te stellen "op een presenteerblaadje aangereikt", betoogden de advocaten van de milieuorganisatie tijdens de behandeling van de zaak. Ze noemden het een kans die de Staat niet mag laten liggen. De rechtbank oordeelt echter dat deze redenering niet opgaat.

De internationale klimaatverdragen waar Greenpeace zich op beroept "hebben geen betrekking op de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de internationale luchtvaart", aldus de rechters.