Klimaatverandering: wild zwijn profiteert

Wild zwijn is niet alleen een culinair feest in de wintermaanden. Het dier kan – zo weten ze in de Veluwe en omgeving – in levende toestand ook voor flinke overlast zorgen.
In Duitsland en de rest van Europa kunnen ze er ook over meepraten. Der Spiegel meldt dat het wilde zwijn overal in Europa in opmars is. Nederland wordt als voorbeeld genoemd, maar ook Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Oost-Europa en natuurlijk Duitsland. Bij onze oosterburen wordt het aantal wilde zwijnen geschat op ruim 2 miljoen, waarvan er vorig jaar bijna een half miljoen is afgeschoten. Ook elders in Europa is de jacht op het dier geopend.
De groei van de populatie zou voor een groot deel te verklaren zijn door de warmere temperaturen. Die leiden er onder meer toe dat de dieren ouder worden en dat jonge zwijntjes de winter makkelijker overleven. Ook is er meer voedsel – eikels en kastanjes – waardoor de zwijnen sneller groeien en eerder geslachtsrijp zijn.
Er zijn ook andere verklaringen, waaronder de toenemende monocultuur in de Duitse landbouw. In de deelstaat Brandenburg zijn maisvelden van acht vierkante kilometer. "Wilde zwijnen kunnen zich daar geweldig goed verbergen," zegt een kenner. "Ze hebben daar eten,drinken en beschutting."

Bron(nen):   Der Spiegel