Ons hoger onderwijs: te veel studenten, te weinig kwaliteit

Een studente van de Universiteit Utrecht zet in een opiniestuk in de Volkskrant de feiten op een rijtje. Ze kan maar één conclusie trekken: de kwaliteit van het hoger onderwijs holt achteruit.
Het aantal studenten is de afgelopen 15 jaar fors toegenomen, namelijk van 160.000 in 1998 naar 245.000 in 2012. Het aantal universitaire medewerkers bleef gelijk, maar er vond wel een verschuiving plaats. 18 procent meer managers, 34 procent meer PR-medewerkers en het allerbelangrijkst: 4.000 fte’s minder voor onderwijs en 5.000 fte’s meer voor onderzoek.
Daar zit meteen de crux. In alle internationale lijstjes doen onze universiteiten het fantastisch. Maar als je die lijstjes nader gaat bestuderen dan zie je dat de topscores vooral gebaseerd zijn op onderzoek. Het onderwijs scoort veel slechter dan het Europese gemiddelde. Dat is niet zo gek want de afgelopen jaren is het aantal studenten per docent bijna verdubbeld.
Die studenten studeren wel korter. In 2002-2003 had 42 procent binnen vier jaar een diploma. In 2008-2009 was dat 57 procent. Nederland heeft het hoogste aantal hoogopgeleiden van Europa. Maar de studenten zijn vrij lui. Ze studeren gemiddeld 31 uur per week. Alleen de Tsjechen en de Finnen werken minder hard.
Nederlandse jongeren zijn niet ineens allemaal superslim. Toch zijn er veel meer studenten dan vroeger, die met minder uren werken en met minder docenten wel afstuderen. De Utrechtse studente concludeert daaruit dat zo’n universitair papiertje in Nederland niet veel meer voorstelt.
Maar zij is niet de enige die dat vindt. In september van dit jaar kwamen vier hoogleraren met een manifest. Daarin stellen ze: 'Universiteiten leveren steeds meer afgestudeerden af. Maar die zijn nogal eens van discutabele kwaliteit en hebben beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het ideaal van hoger onderwijs voor velen zonder adequate financiering heeft de kwaliteit van het onderwijs verslechterd.'

Bron(nen):   De Volkskrant      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Dead Silence

  Helemaal waar. Er is teveel pulp, met garantie op drs. titel in de weetnikskunde. Goede mensen zijn schaars. En Er zijn er teveel met een grote mond en geen inhoud. Prik je overigens zo doorheen.

 2. Tegendraads

  Dit roep ik al 10 jaar.
  Ergens tijdens de invoering van het ba-ma systeem heeft men bedacht dat iemand met een papiertje automatisch ook slim is. Dit was voornamelijk omdat het papiertje tot dan toe garant stond voor de voor gedegen denkkracht van de houder ervan. Omdat slimme mensen eenmaal een eindige bron zijn (ca. 5% van de populatie) kan je dus spreken van een ‘inflatoire’ werking op de waarde van het papiertje: meer papiertjes per slimme student betekent dat het papiertje minder waard wordt.

  In Den Haag dacht men kennelijk dat als men meer papiertjes uit ging delen zouden er dus meer slimme mensen komen die dan allemaal voor de broodnodige innovatie gingen zorgen. Helaas is dit statistisch onmogelijk.

  Vandaar ook dat het onvermijdelijk is dat de lonen omlaag zullen gaan in reële termen. Er zijn te veel Chinezen en Indiërs die hetzelfde werk voor minder kunnen, ook het innovatieve werk.
  Per jaar studeren er in China alleen al even veel ingenieurs af als er in heel Europa werkzaam zijn. Zelfs als er maar 1% van hen zo goed onderwezen is als alle van onze 5% slimme mensen, dan delven wij het onderspit. De politiek duikt weg voor deze kwestie door te stellen dat wij hen er wel uit kunnen ínnoveren’.

  Overigens heb ik de indruk dat in dezelfde tijd de hoeveelheid internationale studenten aan de Nederlandse universiteiten hun doctoraal halen verhoudingsgewijs omhoog is gegaan, maar dat is slechts een impressie.

 3. utsjaermets

  lijstjes, lijstjes. Een stropdas, een cursus Excel en je bent manager cq bonenteller…
  Zolang onderwijs als kostenpost wordt gezien (en dat zit dus tussen de oren), komt het niet goed. Visie is nodig, visie op kwaliteit.
  Naar mijn mening is de ellende begonnen met de invoering van de 2-fasenstructuur (minder studeren en toch een papiertje, lekker goedkoop).

Reacties niet toegestaan