Van Dissel vindt het jammer dat hij zorgmedewerkers heeft beledigd

Jaap van Dissel beweerde bij de NOS dat er in de verpleeghuizen zoveel mensen waren doodgegaan, mede door het lage opleidingsniveau van het personeel.
Het RIVM zegt het te betreuren "dat medewerkers van verpleeghuizen zich door een zinsnede van Jaap Van Dissel in een NOS jaarinterview geraakt voelen". Het was volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu "niet de bedoeling om een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen".

Zondag ontstond ophef door uitspraken van de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bij de NOS waarin hij een verband leek te leggen tussen het hoge aantal besmettingen in verzorgingstehuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden. Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van beroepsorganisatie V&VN, noemde de uitspraken "een klap in het gezicht van verzorgenden die dag en nacht onder zware druk klaarstaan voor kwetsbare bewoners".

In het interview werd ingegaan op Covid-19 besmettingen in verpleeghuizen. "Besproken werd dat de situatie in een verpleeghuis waar vaak dementerende ouderen verzorgd worden, complex is en een andere situatie dan een ziekenhuis of intensivecareafdeling", aldus het RIVM. "Het was niet de bedoeling om een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen."

Volgens het rijksinstituut is er inmiddels contact geweest met V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. "Jaap Van Dissel heeft aangegeven dat de uitspraak niet bedoeld was om dit verband te suggereren en dat het hem spijt als medewerkers die de afgelopen periode vaak in moeilijke omstandigheden hun werk in verpleeghuizen uitvoeren zich door de zinsnede negatief geraakt voelen", aldus het RIVM in een verklaring.