Hoogmoed is mijn zwakke plek

‘Hoogmoed is mijn zwakke plek. Ik weet dat ik gemakkelijk succes kan verkrijgen omdat ik zeer gemakkelijk omga met mensen. Ik ben vlot, heb humor, ik weet dat ik het niet moeilijk zou hebben om demagogisch te zijn. Daar moet ik voor uitkijken’.
Wie dit zegt? Wouter Bos? Paul de Leeuw? Willem Alexander? Nee, de nieuwe Belgische prins van de kerk, mgr.André- Joseph Léonard, de kersverse aartsbisschop van Mechelen- Brussel, vandaag in een interview met De Standaard.

Op de vraag voor welke zonde hij het meest begrip kan opbrengen, zegt mgr. Léonard: ‘Voor alles wat seksualiteit betreft. Omdat deze deel uitmaakt van de menselijke zwakheid. Er speelt doorgaans zoveel hartstocht mee in dergelijke vraagstukken.
Het minste begrip breng ik op voor gierigheid. Een priester die gierig is, dat is voor een parochie zowat het allerergste. Als hij een beetje te veel drinkt daarentegen, of een beetje een dubbelzinnige houding heeft ten aanzien van vrouwen, ach, dat is niet zo schadelijk.

Bron(nen):   De Standaard (Belgie)  Rorate