Off piste: voor eigen risico

Vreemde ontwikkelingen in het Europese verzorgingsuniversum. Tot op heden behoorde tot de spelregels dat bij bijna alles wat iemand fout doet een door de gemeenschap bekostigd vangnet paraat staat. Het individu draait zo niet alleen op voor de gevolgen van zijn gedrag, maar mag rekenen op de alom aanwezige verzorgingsstaat.
In de Italiaanse Alpen denken ze daar inmiddels anders over. Hulpteams in de Dolomieten hebben geen zin nog langer hun leven te wagen voor mensen die ondanks waarschuwingen off piste gaan skieen en zo in de problemen raken. 
Wat geregeld voorkomt: iemand verlaat de gangbare paden in een wintersportgebied en komt in een lawine terecht met dodelijk gevolg. Dezer dagen leidde dit gedrag in de Dolomieten opnieuw tot 3 dodelijke slachtoffers. Commentaar van de hulpteams: wij willen niet langer ons leven wagen voor mensen die adviezen in de wind slaan.

Bron(nen):   The Sunday Telegraph