Het zusje van Jihad Jane

Opnieuw is een 'gewone' Amerikaanse vrouw gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. Ditmaal gaat het om Jamie Paulin-Ramirez, 31 jaar, uit het stadje Leadville in de Rocky Mountains. Een half jaar geleden liet ze haar baan links liggen, nadat ze via internet kennis had gekregen aan een moslimman. 
Sindsdien was het spoor enigszins uitgewist tot haar familie te horen kreeg dat ze deze week in Ierland is gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op de Zweedse cartoonist Lars Vilks die moest worden omgebracht, omdat hij het hoofd van Mohammed op een hondekop had getekend. 
Dit is de tweede Amerikaanse vrouw die in korte tijd bekend is geworden als een bekeerling die haar leven in het teken van de jihad heeft gesteld, na Colleen LaRose, beter bekend als 'Jihad Jane' (zie 2de link). Overeenkomst tussen beide dames: gescheiden en vervolgens veel op internet te vinden, op zoek naar contacten. 
Net als bij de schaarse gegevens van Jihad Jane duiden in dit geval de enkele details van het leven van mevrouw Ramirez op de nodige misère. 4 keer getrouwd geweest, waarbij haar moeder nu nog zegt: "She never liked who she was, she was always looking for something.” 
Van de ene dag op de andere wijzigde ze haar Facebook-pagina en stond daar sindsdien gesluierd te boek. Op forums was ze toen actief met strijdkreten als: “Stop calling Muslims terrorists!” Intussen maakte ze contacten met radicale moslimgroepen over de hele wereld. 
Saillant: in dezelfde periode was Jihad Jane op een identieke wijze bezig, 1.800 mijl verderop, maar dankzij haar laptop evenzeer in contact met radicale bewegingen.
In de Verenigde Staten baren deze gebeurtenissen opzien: van huisvrouw naar terrorist is een angstaanjagende stap in de ogen van een volk dat in zekere zin getraumatiseerd raakte door de aanslagen van 11 september 2001. En hoevelen zullen nog volgen?
En nog iets wat bij de lezer blijft hangen na kennis te hebben genomen van beide levensverhalen: je moet blijkbaar wel heel diep zijn gevallen en zelfs een beetje getikt om je te bekeren tot het ware geloof. Dat idee kan al degenen die de islam een warm hart toedragen toch niet toelachen.

Bron(nen):   The Sunday Times  Welingelichte Kringen