De toekomst volgens World of Warcraft

In Engeland is een boek verschenen over het internetspel World of Warcraft (WOW), waarin wordt beweerd dat dit spel een beeld geeft van onze toekomst. In een interview met The New Scientist legt de schrijver, socioloog Willam Sims Bainbridge, uit hoe dat zit.
Hij zegt dat WOW een alternatief biedt voor de wereld zoals wij die kennen, net als Tolkiens In de ban van de ring. Het spel roept vragen op over milieukwesties en kolonialisme. En de twee elkaar bestrijdende facties in WOW, de Hoarde en de Alliance, lijken verdacht veel op twee wereldmachten die elkaar naar het leven staan.
World of Warcraft-spelers hebben n of meer avatars, virtuele karakters die zij kunnen besturen. De vraag is volgens Bainbridge gewettigd of het ondertussen niet al zover is dat de avatars de spelers aansturen. Als een speler doodgaat, blijft zijn avatar als non-player character gewoon voortbestaan.
Bovendien lijken de spelers aan het fantasie-element in WOW eenzelfde soort rol toe te kennen als religie in het echte leven heeft. Dat duidt er volgens de socioloog op dat het onderscheid tussen religie en fantasy aan het vervagen is en op den duur misschien wel helemaal zal verdwijnen, net als het onderscheid tussen dat wat tot het rijk van de fantasie behoort en dat wat echt is.

Bron(nen):   The New Scientist