The real Face of Jesus

De lijkwade van Turijn, waarvan velen denken dat deze gediend heeft als wikkeldoek voor het lijk van Jezus, blijft onderwerp van gedoe. Al bij herhaling lijkt te zijn aangetoond dat het van alles kan zijn, maar niet de lijkwade van Jezus. History Channel echter geeft niet op en meent op basis van eigen onderzoek, onder andere door digitale experts, dat de doek toch origineel is. Ook andere media, zoals de linkse The Huffington Post, gaan mee in de opwinding. Wie meer wil weten volgt de link. 3 april zendt History Channel zijn reportage uit. Mocht dat nog tot nieuwe theologische inzichten leiden, dan houden we u op de hoogte.
Intussen goede Paasdagen gewenst. Want of de Heer nu verrezen is of niet: de wereld heeft twee vrije dagen en de meubelboulevards zijn open.

Bron(nen):   The Huffington Post