Kruisiging, live

Jaarlijk spelen zich op de Filippijnen vreemde taferen af op de dag dat Christus' kruisiging wordt herdacht. Tientallen mensen werden op deze Goede Vrijdag (gisteren) letterlijk aan het kruis genageld. 
Onder toeziend oog van veel landgenoten - en niet te vergeten: veel toeristen - treedt menigeen zo in de voetsporen van Jezus. Er zijn deelnemers die zich jaarlijks aanmelden voor de kruisiging, en de Daily Mail voert iemand op die dit jaar voor de 14de keer aan de beurt was. Deelname wordt gezien als een vorm van devotie en een bewijs van diep geloof. Net als bij een bedevaart hoopt de gelovige op deze wijze een gunst te ontvangen, wie weet wordt een zieke moeder eindelijk beter, etcetera.
Meer dan 80 procent van de ongeveer 80 miljoen Philippijnen is erg katholiek en de plaatselijke kerkleiding heeft geen enkele aandrang deze praktijken af te wijzen, integendeel. Een goede gelovige laat graag aan anderen zien hoe gelovig hij is.

Bron(nen):   Daily Mail