Wat is een mijter?

Welingelichte Kringen wil graag zijn bezoekers toerusten om de wereld van het nieuws te begrijpen. De komende maanden zal misschien de vraag opkomen: wat is eigenlijk een mijter?
Die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Wat eenvoudig is, is de verklaring voor de twee textielrepen die hangen aan de mijter. Dat zijn de de infulae. Een infula was een hoofdtooi die in het oude Rome door priesters en priesteressen van de Romeinse godsdienst werd gedragen. Ook offerdieren werden met infulæ bekroond.
De infula was een witte diadeem of tulband met twee afhangende linten. In het verleden was de infula de hoofdtooi van mensenoffers en later werd het gedragen wanneer men de goden om bescherming vroeg. Een infula was het symbool van het onaantastbare en aan de goden gewijde. Om deze reden droegen ook de Vestaalse maagden een hoofdtooi in de vorm van een infula.
De twee puntige harde platen die ophet hoofd staan, het meest zichtbare deel van de mijter, vindt zijn oorsprong vermoelijk in de Frygische muts. De muts was oorspronkelijk het kenmerk van de inwoners van Frygië (Klein-Azië) en werd volgens de legende voor het eerst gedragen door hun koning Midas om de ezelsoren die hij als straf voor zijn domheid van de goden had gekregen te verbergen.