Onverwachte kwade krachten voor het milieu

We weten het al, maar het wordt steeds zekerder: je kunt nog beter op diesel rijden dan op biobrandstof. Tenslotte zal dat suikerriet en die maïs ergens moeten groeien. En per saldo leidt dat of tot minder eten of  tot meer platgebrand amazonewoud.
Parken
Klinkt heel groen, parken aanleggen in de steden. En voor de leefbaarheid van een stad kan het prima zijn. Maar met milieu heeft het niets te maken. In parken wordt water gesproeid, kunstmest gebruikt, en er gebeuren meer schadelijke dingen. Draagt niet bij aan het redden van de aarde.
Internet
Het stroomverbruik van die miljarden computers helpt uiteraard niet. Maar dankzij internet rijden er ook steeds meer bestelautootjes rond om dat Bol.com boek bij u te bezorgen.
Huisdieren
Een beetje huisdier is net zo slecht voor het milieu als een middenklas auto. Een groot huisdier is een Hummer.  
Lievescience heeft er nog meer. Strekking: goede groene dingen doen leidt niet tot een betere wereld.Bron(nen):   Livescience