Op papier liegen we minder dan online

Mensen liegen meer in emails dan in geschreven brieven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Rutgers Business School, bericht het Belgische Express. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat mensen in een email 50 procent meer leugens verwerken dan in een geschreven brief. Dat  kan volgens de onderzoekers verklaard worden door het feit dat er bij het tikken van een email een grotere kloof bestaat tussen de correspondenten dan bij het schrijven van een fysieke brief. Ook zou het publiek het email-medium tijdelijker vinden en het verzenden van berichten meer als een gesprek opvatten dan als correspondentie.  De onderzoekers stellen dat 92 procent van de email-gebruikers geregeld liegt, tegenover 63 procent bij een geschreven brief.

Bron(nen):   Express