Frankrijk schrapt corona-advies om ouderen binnen te houden

Ouderen in Franse verzorgingstehuizen hoeven niet meer binnen te blijven wegens corona. Franse rechters hebben met onmiddellijke ingang het regeringsadvies geschrapt om de bewoners niet uit te laten. De Raad van State, de hoogste rechtbank voor bestuurskwesties, verwerpt de "gedwongen opsluiting" omdat die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Volgens de rechters is een maandenlang verbod op alle uitstapjes "onevenredig". In reactie op een klacht van familie van een bewoner zei de raad dat langdurige opsluiting "de fysieke en psychologische toestand" van veel bewoners zou kunnen schaden, "zoals uit talrijke onderzoeken is gebleken".

De raad merkte verder op dat de meeste bewoners van verzorgingstehuizen al zijn ingeënt tegen het virus en daarom geen risico meer lopen. Op 1 maart had 82 procent van de bejaarden in tehuizen de eerste prik gekregen en ruim de helft een tweede. De regering gaat de verwanten van de bewoners en juridische en medische experts nu raadplegen over nieuwe aanbevelingen.

Bij het begin van de pandemie vorig jaar verbood Frankrijk, net als veel andere landen, bezoek voor bewoners van verzorgingstehuizen. Het verbod werd later ingetrokken nadat het door velen als onmenselijk werd bestempeld.