Grote winkels mogen meer klanten verwelkomen

Grote winkelketens mogen vanaf dinsdag meer mensen in hun winkels toelaten. Het is een van de versoepelingen die het kabinet eerder aankondigde. Bij winkelen op afspraak gold voor winkels eerst dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Nu wordt ook gekeken naar vloeroppervlakte. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.

Bij het winkelen op afspraak gelden de gangbare regels rondom corona, zoals de 1,5-metermaatregel. Verder geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak moeten maken, en dat winkels werken met tijdvakken van minimaal tien minuten. De nieuwe regels maken het voor grote ketens iets aantrekkelijker om hun deuren weer te openen.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens winkeliersorganisatie INretail kunnen winkels veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden. Maar een gang naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen, haalde vooralsnog niets uit. Het op afspraak winkelen en de mogelijkheid voor het afhalen van vooraf bestelde producten bieden volgens de winkelbedrijven onvoldoende soelaas om de omzetverliezen op te vangen.