OMT-lid Andreas Voss: “Fieldlabs laten zien dat er veel meer mogelijk is dan we dachten”

Theaters, festivals, sportwedstrijden, we kijken er allemaal reikhalzend naar uit. Maar de Fieldlab-experimenten tonen aan dat er misschien nu al meer mogelijk is dan we dachten.

Hoofdonderzoeker en OMT-lid Andreas Voss, die werkt als hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, stelt dat de eerste resultaten van de Fieldlabs aantonen dat het mogelijk is om veilig naar een voetbalwedstrijd of concert te gaan. In totaal werden er acht evenementen gehouden, waar mensen alleen met een negatieve testuitslag naar binnen mochten.

"Eén van de belangrijkste lessen is dat het aantal contacten, in elk geval tijdens voetbalwedstrijden en theatervoorstellingen, lager ligt dan de meeste mensen zullen vermoeden," aldus Voss in de Volkskrant. Vooral binnenkomst, vertrek en pauze zijn risicovol, maar daarbuiten valt het wel mee.

"Uiteindelijk berekenen we aan de hand van een model het risico dat iemand per uur loopt: om covid te krijgen, in het ziekenhuis te belanden of zelfs te sterven. Dat vergelijken we dan met iemand die bijvoorbeeld thuis één bezoeker ontvangt. Het risico hoeft tijdens een evenement niet hoger te zijn dan thuis, blijkt nu."

Toch is het nu nog te vroeg voor grote evenementen. We zitten nog in het allerhoogste risiconiveau. Pas als dat zakt naar 'ernstig' is er meer mogelijk. "Je zou dan kunnen werken met een aantal bubbels. Bijvoorbeeld: vier bubbels met ieder 12,5 procent bezetting van het theater. Zo’n generieke beschrijving is ons doel. Als het risiconiveau nog lager wordt, kunnen er misschien ook weer festivals plaatsvinden.’

Bron(nen):   De Volkskrant