Jood zijn is een (te) kostbare zaak

Er zijn allerlei dreigingen voor het Amerikaanse jodendom. Bijvoorbeeld dat de helft van de traditionele joden trouwt met niet-joden. En dat er erg veel joden zijn die het lastig vinden dat het joodse establishment verwacht dat ze achter Israël staan, hoe dan ook. Allemaal redenen die bijdrage aan de terugloop van het aantal mensen dat zich gelovige jood noemt. In 1990 zeiden nog 3.1 miljoen Amerikanen dat ze dat waren, in 2008 nog maar 2,8 miljoen. Maar het is ook erg duur om jood te zijn. De bijdrage die je moet betalen aan de synagoge is meer dan duizend dollar en in veel gevallen drie keer zoveel. En dan zijn er de kosten van onderwijs in de joodse traditie. Kost per kind ook duizenden dollars. Volgens Newsweek is het in deze tijd voor veel mensen simpelweg te duur om jood te zijn en stoppen ze er daarom mee. Een onverwachte wijze om via de werking van de markt een doel te bereiken dat eeuwenlang door velen op verschrikkelijke wijze is nagestreefd.

Bron(nen):   Newsweek