Gaat Mel Gibson Amerika verlaten?

Je hebt prachtige boeken (en films) over jongens die naar de grote stad gaan om het daar te maken. Helaas, het leven in de grote stad is hard en tenslotte keert de veelbelovende jongeman terug naar de streek waar hij vandaan kwam, sadder but wiser. Je hebt boeken over dit mooie onderwerp maar in het echt bestaan zulke verhalen ook.
We moesten hier even aan denken toen we lazen dat Mel Gibson zou overwegen terug te keren naar Australie. De geplaagde auteur wordt achtervolgd door een Russische vrouw en ex-vriendin die hem beschuldigt van huiselijk geweld.
De Daily Mail meldt nu dat Gibson zijn New Yorkse mansion voor een bespottelijk bedrag van de hand heeft gedaan, voor zo'n 20 miljoen dollar - miljoenen lager dan de werkelijke waarde. 'Troubled Mel' beging in Malibu een soortgelijke actie en zette zijn huis aldaar te koop.
Het mooie is dat zijn ex-vrouw Robyn nog steeds achter hem staat en niks gelooft van de verhalen dat hij in dronkenschap vrouwen zou slaan. Ook alle 7 kinderen van het stel zouden nog steeds aan zijn kant staan.
De ondertoon van dit stuk in de Mail is dat alles nog goed kan komen. Als Gibson nu terugkeert naar zijn ex en als ze daarna samen een goed heenkomen zoeken in het land van herkomst, in Australie.
Het is een mooi idee, net zo mooi als boeken over jongens die de grote stad de rug toekeren, en en passant wordt hier getoond waarom de Daily Mail een krant is met een grote lezersschaar.

Bron(nen):   Daily Mail