Geef geld aan de armen

Er is een nieuw programma voor ontwikkelingshulp en het gekke is, het werkt. Het heet cash-transfer programme (CCT) en het bestaat eruit dat kleine stipendia en voedsel worden gegeven aan de armste mensen in onderontwikkelde landen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan ervoor zorgen dat je kinderen naar school gaan en dat je baby is inge-ent. Tien jaar geleden bestond dit hulpprogramma op bijzonder kleine schaal maar volgens The Economist wordt het groter en groter.
Inmiddels worden zo miljoenen arme mensen bereikt. Verder is het niet zo dat het deze mensen inactief en al te afhankelijk maakt, en ook heeft de corruptie in allerlei landen weinig tot geen vat op dit programma.
Kern van dit alles is hulp voor kinderen; die moeten een beter bestaan krijgen dan hun ouders en in landen als Bangladesh, Cambodja en Pakistan zijn de eerste resultaten al zichtbaar. 
De bedoeling van het cash-transfer prgramma is dat de regering het in eigen land invoert - het is dus ontwikkelingshulp die binnen de grenzen van 1 land plaatsvindt. Inmiddels wordt al gedacht aan een uitgebreider programma, aan zaken die verder reiken dan enkel de basale zorg voor kinderen.

Bron(nen):   The Economist