Kamer wil snel debat met Rutte over achterhouden informatie

De Tweede Kamer wil opheldering van demissionair minister-president Mark Rutte over de beschuldiging dat het kabinet doelbewust gevoelige informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. Daar moet zo snel mogelijk een debat over worden gehouden met de premier en andere betrokken ministers.

RTL Nieuws meldt dat het kabinet enkele jaren geleden tijdens een ministerraad heeft afgesproken dat informatie waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet zou worden gedeeld. De zender baseert zich op bronnen die toegang hebben tot de geheime notulen van dat wekelijkse kabinetsberaad op vrijdag.

Het kabinet is volgens DENK-fractieleider Farid Azarkan "alleen bezig geweest het eigen hachje te redden". Hij denkt ook dat ouders die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag, daardoor langer hebben moeten lijden. "Ik vind dat onbestaanbaar".

Liegen

SP-leider Lilian Marijnissen merkt op dat Rutte "opnieuw heeft staan te liegen" toen hij tijdens een Kamerdebat over de affaire bezwoer dat hij nooit zaken heeft willen achterhouden. Zij wil dat alle relevante notulen van de ministerraad openbaar worden, om te voorkomen dat de Kamer met Rutte "het zoveelste debat over zijn geheugen" moet voeren.

"Als dit waar is, ondergraaft het compleet onze parlementaire democratie", aldus Nicki Pouw-Verweij van JA21. Wat haar betreft moet donderdag het voltallige kabinet verantwoording afleggen in de Kamer. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het "ontluisterend" dat het kabinet de volksvertegenwoordiging "een beetje onder de duim wilde houden".

De meeste van de zeventien fracties willen het debat zo snel mogelijk houden, in ieder geval voordat de Tweede Kamer donderdag met meireces gaat. De coalitiepartijen willen wel eerst schriftelijke uitleg van het kabinet. Ook de SGP en 50PLUS willen eerst een brief ontvangen.