‘Kom met begrijpelijke voorlichting over coronavaccinatie’

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid vragen twee artsen om een "duidelijke en voor iedereen begrijpelijke" voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. De opstellers, de Rotterdamse huisarts Shakib Sana en hoogleraar en internist aan het Erasmus MC Robin Peeters, merken dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat, met name in achterstandswijken. Hun oproep krijgt de steun van een lange lijst zorgverleners, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, en een aantal ziekenhuizen.

Volgens Sana en Peeters heeft de wisselende vaccinatiestrategie van de overheid geleid tot grote angst en twijfel onder kwetsbare mensen in achterstandswijken. "Mensen die toch al beperkte en vaak eenzijdige informatie uit hun omgeving ontvangen, blijken hun keuzes op die angst en twijfel te baseren. Dat is invoelbaar doordat er vooral veel aandacht is voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van de ziekte ernaast te zetten." De vaccinatiebereidheid is daardoor in die wijken erg laag, terwijl daar de kans om met corona besmet te raken en eraan te overlijden juist relatief hoog is.

Bovendien is de informatie uit de persconferenties van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge volgens Sana en Peeters nogal formeel en bereikt die daarom 35 procent van de bevolking niet. Daarom moet er heldere en toegankelijke voorlichting komen voor "personen die de taal onvoldoende machtig zijn en het niet zo snel kunnen volgen". Het medische duo pleit voor een grootschalige campagne via landelijke maar ook vooral lokale media. Ook willen ze dat de overheid gebruikmaakt van buurt- en clubhuizen, kerken en moskeeën, azc's en markten om informatie te verspreiden.

"Dé uitweg uit de pandemie is: een groot deel van de bevolking vaccineren", aldus Sana en Peeters.