De Jonge: reële kans dat quarantaineschenders gepakt worden

De kans dat je betrapt wordt als je je straks niet aan de quarantaineplicht houdt is "reëel". Dat zei zorgminister Hugo de Jonge woensdag tijdens een Kamerdebat over deze plicht. Meerdere Kamerleden betwijfelden dat. Het team dat de boa's op mogelijke overtreders kan afsturen bestaat namelijk maar uit tien mensen.

Volgens het voorstel moeten reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico straks een adres opgeven waar ze tien dagen in quarantaine gaan, plus een telefoonnummer waarop ze bereikbaar moeten zijn. Een van de tien leden van het belteam kan ze vervolgens bellen voor controle, en zo nodig een boa inseinen dat er iets niet in de haak is. Het team kan volgens De Jonge straks driehonderd mensen per dag bellen.

Onder andere D66, SP en BIJ1 vroegen De Jonge of in dit systeem de pakkans niet te klein is, ook doordat mensen als ze een telefoontje krijgen alsnog snel naar huis kunnen gaan. De Jonge denkt van niet.

De minister wees erop dat niet alleen de pakkans een rol speelt in de naleving van regels, maar ook de hoogte van de boete. In dit geval is er niet voor gekozen om een groot aantal handhavers vrij te maken voor controles, maar een vrij hoge boete, van 435 euro, op overtreding van de regels te zetten. Wel erkende hij dat het systeem niet waterdicht is.

Er is voor de constructie met het belteam gekozen in overleg met de gemeenten, zei De Jonge. Zo hoeven de boa's veel minder mensen te controleren. Het heeft daarom volgens hem waarschijnlijk ook weinig zin om het team veel groter te maken dan tien fte, omdat dan het aantal controles dat de boa's moeten uitvoeren onrealistisch hoog zal worden. Bovendien vindt de minister het niet "proportioneel" om een grote handhavingsmacht op de been te brengen om te controleren of quarantaineplichtigen wel thuisblijven.

De Jonge hield wel de mogelijkheid open dat het belteam nog wordt uitgebreid. Of dat ook nodig zal zijn als er weer meer gereisd mag worden, betwijfelde hij. De minister verwacht dat de komende tijd weliswaar het aantal reizigers zal toenemen, maar ook het aantal zeerhoogrisicogebieden zal afnemen. "Dat maakt het makkelijker en behapbaarder."