Wopke Hoekstra: Omtzigt slechts ‘sensibel’ gemaakt over uitvoering

Het "sensibiliseren" van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waar onder anderen minister Wopke Hoekstra (Financiën) volgens de notulen van de ministerraad "veel tijd en energie" in heeft gestoken, slaat slechts op het bewustzijn over uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. Dat zegt Hoekstra in debat met de Tweede Kamer. De toenmalige staatssecretaris van Financiën zat "met de handen in het haar" door die problemen.

Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat CDA-leider Hoekstra, samen met demissionair vicepremier en partijgenoot Hugo de Jonge, gepoogd hebben Omtzigt te "sensibiliseren". Dit kwam naar voren in een gesprek tussen ministers over kritische coalitie-Kamerleden. Hoekstra zegt dat hij "aandacht en begrip" vroeg voor de problemen bij de Belastingdienst. Hij wilde zijn partijgenoot slechts "sensibel maken" voor wat wel en niet kon, en vindt dat "echt verdedigbaar".

"Dit is maar een klein deel van de discussie die er geweest is over alles wat er zich afspeelde", benadrukt Hoekstra. Hij zegt ook dat op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Omtzigt om minder kritisch te zijn op het kabinetsbeleid. Op de vraag van PVV-leider Geert Wilders of hij bereid is excuses aan te bieden aan Omtzigt, wil Hoekstra geen antwoord geven.