Vooroordelen over andere volkeren

Yanko Tsvetkov (33) is een Bulgaars ontwerper en hij leeft als illustrator in Londen. Op internet is hij inmiddels een beroemdheid, want hij ontwierp een zevental kaarten van Europa waarop hij de landen aanduidt met de stereotypen zoals die leven in het hoofd van veel mensen.
Tsvetkov doet dat kort maar krachtig. Op 1 kaart heet heel Scandinavie 'Socialist Union,' Frankrijk heet 'Smelly People,' Duitsland 'Dirty Porn,' Italië luistert naar de naam 'Godfathers,' Zwitserland heet 'Cash' en ook Nederland wordt met 1 kort woord aangeduid: 'Sodom.' 
Dit is de kaart zoals Europa er volgens Amerikanen uitziet, maar je hebt ook andere kaarten waar Europa weer volgens een ander volk wordt bezien. Het is allemaal erg raak en geestig. 
De 2de link voert u naar de website van Tsvetkov waarop de verschillende landkaarten zijn te bewonderen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph  Atlas der stereotypen