Zijn moslims te dik?

Verhalen over moslims zijn er genoeg. Meningen ook. Daarom hier de keiharde feiten.
Er zijn momenteel zo'n 850.000 moslims in Nederland. Het CBS bepaalt dit cijfer tegenwoordig op basis van een representatieve steekproef door tienduizend mensen naar hun 'leefsituatie' te vragen. De top vijf steden met de meeste moslims zijn Rotterdam, Amsterdam, Alblasserdam, Den Haag en Schiedam.
De bewering 'hoe langer in Nederland, hoe minder naar de moskee' klopt niet helemaal. Er is weinig verschil tussen eerste en tweede generatie immigranten, althans bij Turken. Bij Marrokanen leek de bewering wel op te gaan, maar de laatste jaren is de trend dat Marrokaanse Nederlanders van de tweede generatie de moskee weer meer opzoeken. 60% van de Nederlandse moslims gaat zelden tot nooit naar de moskee. Dit komt vooral doordat er in moskeeën doorgaans geen plek is voor vrouwen. Verder geldt grofweg: hoe hoger de opleiding, hoe minder de moskee bezocht wordt. In totaal zijn er 453 moskeeën in Nederland, de oudste (1974) staat in Almelo.

Hoe meer moslims met het geloof bezig zijn, hoe minder ze contact hebben met de Nederlandse samenleving. 46% van de gelovige Marokkanen ziet nooit een Nederlander. Religieuzen identificeren zich doorgaans meer met het land van herkomst, dan met ons land. Moslims roken niet méér, drinken veel minder maar zijn wel dikker dan christelijke of niet-religieuze Nederlanders. Drinken en overgewicht hangen vaak ook samen met sociale klasse en inkomensniveau, dus er moet gecorrigeerd worden. Dan blijkt dat slecht 1% van de moslims veel drinkt, tegen 13% van de Nederlanders. Overgewicht komt bij meer dan de helft van de moslims voor (54%) Ruimt tien procent meer dan het gemiddelde van alle autochtone Nederlandse bevolkingsgroepen (42%) Moslims zijn dus relatief dik. Moslims roken net zoveel als katholieken en gereformeerden, maar minder dan niet-religieuzen.

Gemeenten hebben aardig wat vrijheid wat betreft het geven van subsidies aan culturele organisaties. Toch gaf slechts 14% van de gemeenten geld aan islamitische organisaties. 37% gaf wél geld aan protestantse organisaties. Het laatste jaar zijn Nederlanders minder negatief gaan denken over de islam. Jarenlang vond meer dan de helft dat de West -Europese leefwijze niet samenging met de islam. Het afgelopen jaar was dit nog maar 41%, een aanzienlijke daling. Op andere punten is de moslimangst wel toegenomen. 25% van de Nederlanders vind moslims 'gevaarlijk fanantiek' en 51% is van mening dat moslims 'hun religie misbruiken voor politieke doeleinden'.

Lees meer cijfertjes over (onder andere) moslims in De Groene Amsterdammer, te koop in de kiosk

Bron(nen):   Groene Amsterdammer (niet online)