CDA wil landbouw omvormen, veehouderij zal gaan krimpen

Het CDA wil een omslag in de agrarische sector om die toekomstbestendig te maken. Door verschillende maatregelen die de partij voorstelt, zal de intensieve veehouderij gaan krimpen, stelt de partij die van oudsher voor boeren opkomt. Inkrimping is echter geen doel op zich en daarom wil het CDA geen specifieke doelstelling hiervoor geven. De komende tien tot vijftien jaar zal voor de transitie naar een nieuwe landbouw 1,5 tot 2 miljard euro per jaar nodig zijn. Dat staat in een toekomstvisie die het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de Tweede Kamerfractie hebben opgesteld. Uitgangspunt van de veranderingen zijn drie ontwikkelingen: een beweging van regelzucht naar ademruimte, van marktwaarde naar maatschappelijke waarde en van bodemuitputting naar bodemgezondheid. Volgens de nieuwe CDA-woordvoerder op het gebied van landbouw, Derk Boswijk, "moeten we aan meerdere knoppen draaien" om te komen tot een nieuwe landbouw en tegelijk boeren perspectief te bieden. De miljardeninvestering is volgens Boswijk niet alleen nodig voor de agrarische sector, maar komt ook ten goede ook aan de bodem, de natuur en het landschap. "Iedereen heeft kunnen profiteren van datgene wat in het verleden door de boer en tuinder is voortgebracht. Nu is het tijdstip gekomen om als samenleving solidair te zijn met de boeren en tuinders", staat in de notitie. Een betere investering voor toekomstige generaties dan deze is volgens het CDA nauwelijks denkbaar. Gevoelig in de politiek en vooral bij het CDA ligt de verkleining van de intensieve veehouderij. Een krimp is volgens Boswijk geen doel op zich. "De milieugebruiksruimte en de draagkracht van de leefomgeving bepalen de ruimte die er zal zijn voor de veehouderij."