Toenemende religieuze polarisatie in Canada

Reginald Bibby, een Canadese socioloog, doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar religie en spiritualiteit. Daarbij kijkt hij vanuit een internationaal perspectief. Binnenkort verschijnt zijn 4e boek: Beyond the Gods and Back: Religion's Demise and Rise and Why it Matters.

De religieuze opvattingen van Canadezen blijken minder overeen te komen met die van Amerikanen, dan met die van Israël, Australië, Spanje, Rusland en Duitsland. Bibby is ervan overtuigd dat Canada deze landen volgt qua polarisatie.Aan de Westkust, met name in British Columbia, is er sprake van een groeiende kloof tussen degenen die het geloof omarmen en degenen die alle vormen van religie verwerpen. Canadezen zijn pro of contra religie; er is nauwelijks een grijs gebied daartussen.

Daarmee onderscheiden ze zich van de USA, die met zijn vele evangelische christenen, meer lijken op Polen, Italië en Mexico. In landen als Pakistan, Nigeria, India en de Fillipijnen is bijna iedereen religieus. En in Japan, Zweden, Tsjechië, Hong Kong en China is bijna iedereen anti-religieus.

In de late jaren '50 ging nog meer dan de helft van de Canadezen minstens 1 keer per week naar de kerk. Nu is dat aantal fors gedaald (26%, net zoveel als in Nederland). Canada telt meer atheïsten dan de USA , namelijk 7% van de bevolking, in vergelijking met 4% ten zuiden van de grens. British Columbia heeft de meeste atheïsten in heel Noord-Amerika: 14%. Wat de USA wel gemeenschappelijk heeft met Canada is dat ze open staan voor pluralisme. Gelovigen en atheïsten staan niet als vijanden tegenover elkaar.

Opvallend is ook hoe atheïsten denken over de dood. De helft van de atheïsten is ofwel 'onzeker' over wat er gebeurt na de dood of geloven in reïncarnatie of dat er 'tenminste iets' is na de dood. Waar atheïsten wel duidelijk in verschillen van de gelovigen is hoop. Bibby vroeg mensen welke van de 5 emoties associëren met dood gaan: verdriet, mysterie, hoop, angst en geen bijzonder gevoel. Van de gelovigen noemde 33% 'hoop' tegenover 5% van de atheïsten.

Bron(nen):   The Vancouver Sun