Rijk: dringend meer plek nodig voor asielzoekers en statushouders

De regering roept provincies en gemeentebesturen op alles op alles te zetten om meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders te creëren. Door de verhoogde instroom uit onder meer Afghanistan dreigen de locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) binnen enkele weken al helemaal vol te zitten.

Dat schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) in een brief aan de lokale besturen. Van de 29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu 27.000 bezet. De bewindsvrouwen roepen de provinciale regietafels over migratie op uiterlijk in de tweede week van september concrete afspraken te maken.

Als het niet lukt meer plekken te creëren voor asielzoekers, of huisvesting te vinden zodat mensen die al een verblijfsvergunning hebben kunnen doorstromen, is crisisopvang de enige oplossing die overblijft. "Daarbij kunt u denken aan het lokaal opvangen van personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn, in de eerste plaats in sporthallen waar slechts minimale voorzieningen zijn", schrijven de bewindspersonen. Dat levert "ongewenste druk" op de samenleving op en het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers komt ermee "onder druk" te staan. "We willen daarom dit uiterst onwenselijke scenario samen met u absoluut voorkomen."