Vrouwenprotest in Kabul afgebroken door Taliban

Protesterende vrouwen in Kabul zijn zaterdag niet ver van het presidentieel paleis bestookt door Talibanstrijders. Volgens ooggetuigen gebruikten die traangas en sloegen ze vrouwen die er demonstreerden voor gelijke rechten en democratie. Ze hadden spandoeken waar onder meer opstond: "Wij zijn niet de vrouwen van de jaren negentig". De Taliban oefenden in de jaren 1996-2001 een schrikbewind uit en in hun versie van islamitisch recht waren vrouwen vrijwel rechteloos en hadden geen toegang tot scholing of werk. De huidige Taliban zijn nog steeds soennitische extremisten, maar ze hebben na de plotselinge val van de hoofdstad Kabul gepoogd verzoenend over te komen. Ze hebben betoogd "de rechten van vrouwen te respecteren overeenkomstig hun interpretatie van de islamitische geschriften". De meeste islamitische rechtsgeleerden zijn het erover eens dat de stichter van de religie, Mohammed (570-632), in zijn tijd de rechten van vrouwen revolutionair uitbreidde. Maar islamitisch recht wordt sindsdien erg verschillend geïnterpreteerd, meestal ten koste van de rechtspositie van de vrouw. De versie van de Taliban van twintig jaar geleden maakte van vrouwen tweederangsburgers die geen onderdeel van het openbare leven meer konden zijn. Een Talibanleider, Shir Mohammad Abbas Stanek, die naar verwachting zitting neemt in de nieuwe regering, zei onlangs enkel dat de vrouw een rol zal spelen in de samenleving.