Demmink beraadt zich op tegenaanval

Het voorlopig getuigenverhoor rond oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink is dinsdag tot een einde gekomen. Althans, als Demmink er voor kiest om niet in de tegenaanval te gaan. Over hem gaan al lange tijd verhalen over misbruik van minderjarige jongens.

Dat recht om nieuwe getuigen op te roepen heeft hij en samen met zijn advocaat Harro Knijff heeft hij twee weken om zich te beraden over nut en noodzaak van zo’n exercitie. De vraag lijkt vooral of er voor Demmink iets mee te winnen valt: zijn ernstig besmeurde blazoen krijgt hij er vermoedelijk niet mee opgepoetst. De verhoren, begonnen op 4 maart, hebben opnieuw een golf van negatieve publiciteit gegenereerd rond de persoon Demmink (66), die tot het najaar 2012 de hoogste ambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie was.

Het getuigenverhoor is op touw gezet door stichting De Roestige Spijker, die als doel heeft de 'waarheid’ rond Demmink op tafel te krijgen. De stichting is ervan overtuigd dat de hele zaak in de doofpot is gehouden. Eerdere onderzoeken naar Demmink liepen op niets uit.

Minderjarige jonges

Het beeld dat voor de buitenstaander uit de acht dagen verhoor van in totaal twaalf getuigen is opgerezen, is dat van een kennelijk onaantastbare functionaris die zijn ontembare lusten op minderjarige jongens botvierde, al dan niet tegen betaling.

De vraag is hoe hard het door de verhoren verzamelde materiaal is. Veel van de beweringen van de getuigen zijn van horen zeggen. Veel herinneringen zijn vervaagd en daardoor weinig precies, de beweerde feiten waarover het gaat zijn oud. Een echt eenduidig beeld lijken de verhoren ook niet te hebben opgeleverd: over Demmink wordt heel veel gezegd en soms vliegt dat alle kanten op. In een enkel geval stonden de getuigen in hun beweringen lijnrecht tegenover elkaar.

Roestige Spijker

De Roestige Spijker wil een 20 minuten durende, Amerikaanse documentaire over de affaire uitzenden, die al geruime tijd op YouTube is te zien (en al vele malen is bekeken). Met het voorlopig getuigenverhoor wil de stichting zich wapenen tegen een mogelijke smaad- of lasterklacht van Demmink, als het tot uitzending komt.

De stichting zei dinsdag dat zij zich op de inhoud van de verzamelde verklaringen zal bezinnen en later een standpunt publiek zal maken. De rol van rechter-commissaris Natasja Gehlen in de procedure is nu uitgespeeld: zij heeft de getuigen beëdigd en de verhoren in goede banen geleid.

Het getuigenverhoor staat geheel los van het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie momenteel naar Demmink verricht. De resultaten daarvan laten naar verwachting nog maanden op zich wachten.