Met z’n allen gezellig een dagje uit!

Nederlanders hebben steeds minder vrije tijd tot hun beschikking: in 2005 ruim 3 uur per week minder dan in 1975. Toch bleef in de afgelopen 30 jaar het aantal uren vrije tijd dat mensen buitenshuis doorbrachten gelijk.

Vandaag verschijnt een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de vrijetijdsbesteding van Nederlanders buitenshuis: 'Eropuit!'. Het betreft uiteenlopende activiteiten zoals museumbezoek, winkelen, een terrasje pikken, sporten, een bezoek aan de sauna, een dagje naar de dierentuin en openluchtrecreatie.

Het overgrote deel van de Nederlanders (90%) onderneemt minimaal eenmaal per week een vrijetijdsactiviteit buitenshuis. Mensen in de leeftijd van 20-49 jaar, werkenden en ouders met thuiswonende kinderen, beschikken over relatief weinig vrije tijd. Ouders met thuiswonende kinderen besteden bovendien een kleiner deel van hun (schaarse hoeveelheid) vrije tijd buitenshuis dan mensen zonder kinderen. De 20-34-jarigen daarentegen besteden veel van hun beperkte hoeveelheid vrije tijd buiten de deur. Zij zijn inmiddels de meest uithuizige groep van de totale bevolking.

De meeste Nederlanders zijn tevreden over de balans tussen de vrije tijd die zij thuis en die zij buitenshuis besteden. Een derde van de Nederlanders is hier echter ontevreden over. Zij willen vaker de deur uit, maar komen daar niet aan toe door gezondheidsproblemen, door een beperkt sociaal netwerk of doordat de jonge kinderen hen ‘aan huis binden’.

Nederlanders ondernemen het merendeel van de vrijetijdsactiviteiten buitenshuis nog altijd in gezelschap van anderen. Veelal gaat het hierbij om het gezelschap van leden uit het eigen gezin. Alleenstaanden en jongeren in de leeftijd van 13-24 jaar gaan er voornamelijk met vrienden, kennissen, of klas- of studiegenoten op uit. Hoewel de meeste Nederlanders (58%) tevreden zijn met de verhouding waarmee zij vrijetijdsactiviteiten in hun eentje of samen met anderen ondernemen, is een vrij grote groep juist ontevreden. Verreweg de meesten hiervan willen een groter deel van hun activiteiten samen met anderen doen.

Het rapport is te bestellen, maar je kunt het ook gratis downloaden.

Bron(nen):   SCP