Natuurkundige wees ABN Amro op fouten en kreeg ontslag

Een financieel specialist van ABN Amro, die de bank wees op te grote risico’s en fouten is ontslagen. Daarover schrijft de Volkskrant. Volgens de gepromoveerde natuurkundige heeft ABN Amro onder druk van de commerciële afdelingen de risico's van de complexe producten in 2012 en 2013 te laag voorgespiegeld, zodat de handelaren en verkopers van de bank meer contracten konden afzetten. Ook trof de specialist statistische fouten aan in berekeningen voor miljoenencontracten. Hij zou onder druk zijn gezet om dit te verdoezelen. De complexe derivatencontracten worden sinds het uitbreken van de economische crisis ook wel aangeduid als 'financiële massavernietigingswapens'. ABN Amro zegt in een reactie dat het ontslag van de wetenschapper enkel te maken had met zijn functioneren. Volgens de bank was zijn 'inhoudelijke kennis op orde', maar 'ontbrak het hem aan soft skills'. Dat zou blijken uit e-mails over bijvoorbeeld het gebrekkig administreren van vakantiedagen door de financieel specialist. De rechter vond dat de natuurkundige blijk gaf van een 'structureel wantrouwen' jegens zijn werkgever en dat hij geen begrip had voor de 'hiërarchische verhoudingen' binnen de bank. Een ontslagvergoeding zat er niet in. Bron: Volkskrant

4 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Dead Silence

    Ik ben ook een gepromoveerde natuurkundige. Ons is geleerd enorm kritisch en zorgvuldig te zijn en onze uitspraken met feiten te onderbouwen. Iets wat in de financiele wereld vloeken in de kerk is. Maar ze zijn daar ook simpelweg veel te dom voor.

  2. FMYO

    In feite is de goede man een klokkeluider. Als je een klokkeluider bent, zo leert de geschiedenis, kan je niet bij die organsiatie blijven. Jammer dat de rechter de zaak beoordeeld als een zaak van ‘normaal functioneren of niet’ binnen het bedrijf. Waarbij natuurlijk hoort dat je de zaken die je wilt aandragen dat via de normale wegen doet en je er bij neerlegt als er niet naar je wordt geluisterd op een gegeven moment in tijd.

    Hij heeft het initiatief uithanden gegeven door zich niet aan de sociale code van het bedrijf cq de groep mensen waarvan hij deel uit maakte, te houden……Beter was geweest eea anoniem en niet herleidbaar naar hem zelf en de gegevens ook anonimiseren zodat klanten er geen schade van ondervinden, aan de finacielewaakhonden door te spelen. Nou heeft hij niet veel bereikt…behalve nadeel voor hem zelf.

Reacties niet toegestaan