Twee keer zoveel Wajongers in Oost-Groningen

In Oost-Groningen ontvangen twee keer zoveel jongeren een Wajong-uitkering als in de rest van het land. Het UWV zou de Wajong-uitkering onrechtmatig toekennen, omdat er te weinig werk is in Groningen. De Wajong wordt betaald door het Rijk, de bijstand door gemeenten. Gemeentes in het oosten van Groningen hebben niet genoeg geld voor alle bijstandsuitkeringen. Het UWV zou een handje helpen door jongeren arbeidsongeschikt te verklaren. 'Het zou niet moeten', reageert PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken uit Groningen in Trouw, maar hij begrijpt het wel. 'De sociale werkvoorziening is in Oost-Groningen de grootste werkgever. Door een cumulatie van oorzaken, waaronder de mindere sociaal-economische positie, komen jongeren hier makkelijker in de Wajong terecht. Ik ben er geen voorstander van, maar er moeten wel mogelijkheden zijn om ze aan het werk te helpen en dat is in deze regio heel moeilijk.' Toch beweert het UWV dat het hoge percentage Wajongers een andere oorzaak heeft. Het zou komen door de ongezonde leefstijl van de Groningers. Ze zouden vaker roken, ook tijdens de zwangerschap. Dat zou leiden tot meer gezondheids- en gedragsproblemen bij kinderen. Cijfers spreken dit echter tegen. Zuigelingensterfte en aangeboren afwijkingen liggen rond het landelijk gemiddelde. Bovendien: in Utrecht en Amsterdam wordt ook veel gerookt en daar zijn juist relatief weinig Wajongers. Jongeren met bijvoorbeeld een lichte gedragsstoornis worden aanvankelijk 'geholpen' met de Wajong-uitkering, maar krijgen uiteindelijk 'levenslang'. Daarom kunnen ze beter een bijstandsuitkering ontvangen. Bron: Trouw