Wat de Duitsers achterlieten

De Tweede Wereldoorlog lijkt 66 jaar later mijlenver weg, maar wat merken we in het dagelijks leven nog van 1940-1945 en de nasleep ervan? De Pers geeft een paar voorbeelden.
1 Kinderbijslag
We waren het zelf al van plan, maar onder Hitler werd de kinderbijslagwet definitief ingevoerd.
2 Vennootschapsbelasting
Oorlog voeren kost geld. In 1942 werd het Besluit op de Vennootschapsbelasting ingevoerd. Rechtspersonen moesten voortaan ook belasting over het inkomen betalen.
3 De Midden Europese Tijd
Sinds 16 mei 1940 is het in Amsterdam even laat (of vroeg) als in Berlijn. Tot dan had Nederland een eigen tijdzone die 20 minuten verschilde van de Greenwich Mean Time (GWT) en 40 minuten van de lokale tijd in Duitsland.
4 Vlieland + Terschelling = Friesland
Op 1 september 1942 werd de provincie Noord-Holland een stukje kleiner en Friesland een stukje groter.
5  Ontslagrecht
Door de inval van de Duitsers ontstond in de eerste dagen van de oorlog een noodsituatie. Om een beetje orde in de chaos te scheppen werd er een zogenaamd duaal ontslagstelsel ingevoerd. Dat wilde zeggen dat je niet zomaar ontslagen kon worden noch ontslag kon nemen, maar daar toestemming van de overheid voor nodig had.

Lees verder in De Pers

Bron(nen):   De Pers