Wetenschappers: uitstoot in 2030 twee keer zo hoog als zou moeten

De uitstoot van broeikasgassen zal in 2030 nog altijd twee keer zo hoog zijn als nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Daarvoor waarschuwt de onafhankelijke denktank Climate Action Tracker (CAT). De organisatie heeft ook de beloftes die op de klimaattop in Glasgow zijn gedaan doorgerekend. Een van de problemen die CAT signaleert, is dat diverse landen inzetten op klimaatneutraliteit op lange termijn, maar op korte termijn geen actie ondernemen.

Volgens topman Bill Hare van Climate Analytics, een van de twee wetenschappelijke instituten achter CAT, kampt de top in Glasgow met een "serieuze geloofwaardigheidskloof". Hij noemt het "leuk en aardig dat leiders claimen dat ze een netto-nul-doel hebben". Maar als ze geen concrete plannen hebben om het einddoel te bereiken en tot 2030 weinig ambitie tonen, is het volgens Hare niet meer dan "lippendienst aan klimaatactie". Ook van de nieuwe afspraken over het tegengaan van methaanuitstoot en ontbossing verwacht CAT geen grote effecten.

Diverse landen hebben zich toegelegd op een netto-nul-doel. India wil bijvoorbeeld over 49 jaar, in 2070, geen CO2 meer toevoegen aan de atmosfeer. China mikt op 2060. De EU en de VS willen al eerder klimaatneutraliteit bereiken, in 2050. De EU wil in 2030 de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met 55 procent hebben gehalveerd ten opzichte van 1990.

CAT heeft uitgerekend wat we kunnen verwachten als alle niet-uitgewerkte beloftes voor de lange termijn buiten beschouwing worden gelaten. Dan stevent de wereld volgens de denktank nog steeds af op een opwarming van 2,4 tot 2,7 graden aan het einde van de eeuw. Dat is ver boven het absolute maximum van 2 graden dat landen in 2015 in het klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken.

In datzelfde akkoord werd ook het streven opgenomen om de opwarming bij voorkeur binnen de 1,5 graad te houden. Zelfs in het meest optimistische scenario dat CAT heeft gemaakt, gaat dat niet lukken. Als alle netto-nul-doelen realiteit worden, komt de denktank uit op een temperatuurstijging van 1,8 graden. Eerder deze week kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) ook uit op dit cijfer door alle beloftes, rijp en groen, bij elkaar op te tellen.