D66: 2G om vrijheid te waarborgen en gezondheid te beschermen

D66 is net als coalitiegenoot VVD voor de invoering van een 2G-beleid om de toeloop van ernstig zieke coronapatiënten in ziekenhuizen tegen te kunnen gaan. D66-Kamerlid Jan Paternotte wil vrijheden zoveel mogelijk waarborgen en de gezondheid zoveel mogelijk beschermen. "Mensen die niet beschermd zijn, lopen nu te veel risico om besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden. Het is een noodgreep om te voorkomen dat je de hele winter te maken krijgt met lockdowns "

Paternotte denkt dat 2G vooral kan worden toegepast in de horeca, zoals discotheken, en bij grote evenementen. "Dat is iets anders dan dat een groot deel van de samenleving wordt afgesloten", zoals volgens hem steeds wordt gezegd. En dan nog hebben deze instellingen zelf de keuze om 2G of 3G-beleid te voeren, benadrukte de D66'er. Hij wees erop dat het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat het vooral om de ongeplaceerde horeca gaat. Dat lijkt Paternotte ook logisch, omdat eerder dit jaar is gebleken dat het op die plekken snel kan gaan met de besmettingen. Zo stak één persoon in een discotheek zeker honderd anderen aan.

De D66'er waarschuwde voor een andere tweedeling. Die van mensen die belangrijke zorg niet krijgen omdat er te veel coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen tegenover mensen die niet naar de discotheek mogen gaan. De eerste groep mensen heeft volgens hem geen keuze terwijl "het recht op gezondheid ook een grondrecht is." Paternotte wil wel een uitzondering voor mensen die zich om een bepaalde medische reden niet kúnnen laten inenten.

Bij de 2G-aanpak krijgen mensen alleen een QR-code na een vaccinatie (Gevaccineerd) of als zij hersteld zijn van corona (Genezen). Met een negatieve test (Getest) krijg je geen groen vinkje meer.