Waarom de wereld 21 mei vergaat

"Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb". Dat zei de Heere Heere tegen Noach. Dat was 4490 voor Christus. Maar: "Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,en als een nachtwake." (Psalm 90). En als 1 dag eigenlijk 1000 jaren zijn, dan gaat het om dit jaar. Tot zover logisch.
Nu 21 mei. Er zijn op die Laatste Dag 722.500 verstreken sinds de Kruisiging des Here/ 722.500 is 5x10x17x5x10x17. Vijf is het getal van de Verlossing, tien het getal van het einde der tijden, 17 van de hemelvaart. En dat dan twee keer omdat het niet om niks gaat.
  

 

Bron(nen):   Business Insider