De waarheid over thuis bevallen

In Engeland is een actieve lobby gestart om thuisbevallen - in Engeland niet erg gebruikelijk - te bevorderen. The Times onderzoekt de argumenten en komt tot de conclusie dat dat een rare lobby is: het leidt tot meer dode kinderen dan nodig.
De krant onderzoekt het beschikbare wetenschappelijke materiaal en komt tot de vaststelling dat bevallen in het ziekenhuis tot minder babysterfte leidt. Bewijsmateriaal is onder meer de hoge kindersterfte in Nederland, die (minstens voor een deel) niet anders kan worden verklaard dan door de Nederlandse cultuur van thuisbevallen.
Een bevalling is een gecompliceerde medische kwestie. En als er iets misgaat is het handig (en kan het levensreddend zijn) als er deskundigheid voor handen is, constateert The Times.
En wie het er niet mee eens is: eerst even het stuk in The Times lezen en dan pas boos worden.

Bron(nen):   The Times